Generalforsamling

Hvert år i første kvartal slutningen af februar, skal der ifølge foreningens vedtægter afholdes generalforsamling. Her vælges der formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der kan også besluttes og udstikkes retningslinjer for hvad foreningen skal arbejde hen imod og hvad vi gerne vil opnå.

Der har været afholdt generalforsamling lørdag 26. februar 2022.