Heino Hamborg

Heino Hamborg – Byrådskandidat

   

 Heino er 38 år og har en kandidat i pædagogisk sociologi.

Til dagligt arbejder han som skolepædagog i Åby Skoles SFO. Han har været aktiv i Hasle Møllevangen siden han skiftede til foreningen fra Trige, hvor han er vokset op. Heino har i de sidste 5 år været medlem af bestyrelsen.

Som pædagog er Heino meget aktiv inden for det fagpolitiske. Han har været med i pædagogernes fagforening Bupls, lokal bestyrelse med få undtagelser siden han blev uddannet i 2010. Hendes fortæller Heino mere uddybende om sine mærkesager og holder til politik.

Ved sidste kommunalvalg var jeg stor fortaler for indførelse af minimumsnormeringer på daginstitutioner og han vil i den kommende byrådsperiode arbejde for at der kommer noget tilsvarende til på SFO og klubområdet. Dette for at børnene får mulighed for at udforske deres interesser og udvide deres horisont.

Jeg kæmper også for at kommuner og alle andre i samfundet som foretager store entrepriser, skal indgå i et kædeansvar som skal modvirke socialdumping. Vi skal have et arbejdsmarked, hvor den enkelte kan leve af den løn, som man modtager. Derfor skal der foretrækkes arbejdsgivere der indgår overenskomstkomstkomst med den forhandlings berettiget fagforening. Vi skal for alt i verden undgå at komme i en situation hvor vores samfund får medlemmer der arbejder som arbejder fattigt.

Jeg har de sidste år været aktiv i socialdemokratiets dialoggruppe for kultur og fritid, som mellem andet kan arbejde med hvordan vi udvikler byen, således at der er mulighed for at muliggøre faciliteter til byens borgere. Dette er der behov for da byen er inde i en rivende udvikling med meget nybyggeri, men måske ikke nok idrætsfaciliterer. Jeg var blandt andet også arrangeret af et debatmøde ved sidste kommunale valg, som omhandlede fremtiden i området ved Århus Stadion. Denne debat har nu ført til forslaget om Kongelunden, som skal sikres ved alle kan få plads til at gøre brug af det skønne område.

Århus skal være en for alle, børn, unge, studerende, voksne og ældre. Det kræver at der skal være forskellige former for byliv og aktivitets muligheder. Det er noget Aarhus allerede har meget af, men vi skal være åbne om at tage snakken om byens udvikling. Byen bør fastholde at have åndehuller i form af parker, og skove som ligger i umiddelbar nærhed af byen. Optimalt vil være ved mand fra næsten hvilket som helst sted i byen kan komme fra larm og trafik på omkring 10 minutter med cykel.

Vi skal være en mangfoldig af. Vi skal have plads til forskelligheder og vi skal være nysgerrige på det, som vi måske ikke kender. Kultur, religion osv. Vi skal kunne snakke om det der gør os ens, men bestemt også det der gør os forskellige. Vi snakker meget i dagens Danmark om god integration og det tror jeg på skær, ved at vi tør snakke sammen, med hinanden og ikke til hinanden. 

 https://www.youtube.com/watch?v=0mBPfS98nc0 

https://www.facebook.com/heinohamborg/ 

https://stiften.dk/artikel/agf-som-b%C3%A6redygtig-klub-nu-mangler-de-hviie-kun-at-g%C3%B8re-stadion-alle-bilfri-p%C3%A5-kampdage?fbclid=IwAR1-80XzljUXhgCv9fypVQjAZi65NOLYHrvJ  

https://stiften.dk/artikel/gensidig-fors%C3%B8gerpligt-det-%C3%B8del%C3%A6gger-familielivet-mere-end-det-gavner

https://stiften.dk/artikel/aarhus-vokser-vi-kommer-ikke-udenom-nybyggeri