Generalforsamling

Hvert år i første kvartal, skal der ifølge foreningens vedtægter afholdes generalforsamling. Her vælges der formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der kan også besluttes og udstikkes retningslinjer for hvad foreningen skal arbejde hen imod og hvad vi gerne vil opnå.

Næste generalforsamling afholdes lørdag den 23. februar 2019 kl. 11:00 i 3F Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Sidste generalforsamling blev afholdt d. 24 februar 2018. Her kom der to nye bestyrelsesmedlemmer som resulterede i en ny næstformand. Vi sagde samtidigt tak for mange års tro tjeneste til Johannes Stougaard og Dennis Sasser. Samtidigt havde vores kasser Torben Herfeldt 20 års jubilæum som vi gratulerede med.