Generalforsamling

Hvert år i første kvartal, skal der ifølge foreningens vedtægter afholdes generalforsamling. Her vælges der formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der kan også besluttes og udstikkes retningslinjer for hvad foreningen skal arbejde hen imod og hvad vi gerne vil opnå.

Næste generalforsamling afholdes lørdag den 22. februar 2020 kl. 11:00 i 3F Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Sidste generalforsamling blev afholdt d. 23 februar 2019. Her kom der et nyt bestyrelsesmedlem. Vi sagde samtidigt tak for mange års tro tjeneste og stort engagement til Edith Pedersen. Edith har været en sand ildsæl for bestyrelsen og har altid gået forrest i arbejdet med foreningens aktiviteter.