Generalforsamling

Hvert år i første kvartal, skal der ifølge foreningens vedtægter har generalforsamling. Hendes vælges der formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der kan også besluttes og udstikkes retningslinjer for hvad foreningen skal arbejde hen imod og hvad vi gerne vil opnå.

Næste generalforsamling : Dato kendes endnu ikke på grund af Covid. Indkaldelse kommer så snart forsamlings forbud bliver ophævet.

Sidste generalforsamling blev afholdt d. 22. februar 2020. Hendes måtte vi sige tak for tro tjeneste til vores mangeårige kasserer Torben Herfeldt. Vi har altid haft en god kasseholdning og det har Torben stået i spidsen for. Desværre måtte vi også sige farvel til et bestyrelsesmedlem, som desværre ikke følte at arbejdet kunne hænge samme med dennes andre aktiviteter. Bestyrelsen skulle derfor have nye medlemmer og det fik den i form af Søs Klæm og Erik Christiansen.