Heino Hamborg

Heino Hamborg - Byrådskandidat

Heino er 38 år og har en kandidat i pædagogisk sociologi. Til dagligt arbejder han som skolepædagog i Åby Skoles SFO. Han har været aktiv i Hasle Møllevangen siden han skiftede til foreningen fra Trige, hvor han er vokset op. Heino har i de seneste 5 år været medlem af bestyrelsen.

Som pædagog er Heino meget aktiv inden for det fagpolitiske. Han har været med i pædagogernes fagforening Bupls, lokale bestyrelse med få undtagelser siden han blev uddannet i 2010. Her fortæller Heino mere uddybende om sine mærkesager og holdning til politik.

Ved sidste kommunalvalg var jeg stor fortaler for indførelse af minimumsnormeringer på daginstitutioner og han vil i den kommende byrådsperiode arbejde for at der kommer noget tilsvarende til på SFO og klubområdet. Dette for at børnene får mulighed for at udforske deres interesser og udvide deres horisont.

Jeg kæmper også for at kommuner og alle andre i samfundet som foretager store entrepriser, skal indgå i et kædeansvar som skal modvirke socialdumping. Vi skal have et arbejdsmarked, hvor den enkelte kan leve af den løn som man modtager. Derfor skal der foretrækkes arbejdsgivere der indgår overenskomst med den forhandlings berettiget fagforening. Vi skal for alt i verden undgå at komme i en situation hvor vores samfund får medlemmer der arbejder som working poor.

Jeg har de seneste år været aktiv i socialdemokratiets dialoggruppe for kultur og fritid, som blandt andet arbejder med hvordan vi udvikler byen, således der kommer tilstrækkelige faciliteter til byens borgere. Dette er der behov for da byen er inde i en rivende udvikling med meget nybyggeri, men måske ikke nok idrætsfaciliterer. Jeg var blandt andet også arrangør af et debatmøde ved sidste kommunalvalg, som omhandlede fremtiden i området ved Aarhus Stadion. Denne debat har nu ført til forslaget om Kongelunden, som skal sikre at alle kan få plads til at gøre brug af det skønne område.

Aarhus skal være en by for alle, børn, unge, studerende, voksne og ældre. Det kræver at der skal være forskellige former for byliv og aktivitets muligheder. Det er noget Aarhus allerede har meget af, men vi skal være åbne om at tage snakken om byens udvikling. Byen bør fastholde at have åndehuller i form af parker, og skove som ligger i umiddelbar nærhed af byen. Optimalt vil det være at man fra næsten hvilket som helst sted i byen kan komme væk fra larm og trafik på omkring 10min med cykel.

Vi skal være en mangfoldig by. Vi skal have plads til forskelligheder og vi skal være nysgerrige på det som vi måske ikke kender. Kultur, religion etc. Vi skal kunne snakke om det der gør os ens, men bestemt også det der gør os forskellige. Vi snakker meget i dagens Danmark om god integration og det tror jeg på sker, ved at vi tør snakke sammen, med hinanden, og ikke til hinanden.