Christen Sørensen

Christen Sørensen - Folketingskanditat 

 

 

Jeg vil kæmpe for at bevare og udbygge kerneværdierne i det velfærdssamfund, som Socialdemokrater har været og fortsat vil være hovedarkitekt på. Det betyder bl.a.:

  • at en stærk samfundsmæssig styring fastholdes som boldværk mod uhæmmet markedsøkonomi/liberalisme. Uhæmmet markedsøkonomi fører – som Finanskrisen igen har vist til ulykke,
  • at beskæftigelse tillægges en helt afgørende prioritet,
  • at lige uddannelsesmuligheder sikres. Uanset om ungdomsuddannelser går via gymnasier eller erhvervsskoler, skal der være plads og kvalitet,
  • at sundheds-, miljø- og klimapolitikken udbygges. Den frie bevægelighed af varer skal indrettes herpå,
  • at solidaritet mellem generationer fastholdes.

Kritisk og konstruktiv indsats vil være mål for mit aktive virke i Folketinget.

Hjemmeside: www.en-vis-mand.dk Under fanebladet Folketingsvalg 2015 er der indføjet artikler mv. i relation hertil. 

Facebook:  www.facebook.com/christensoerensen45, E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.