Peter Hegner Bonfils

Byrådskandidat

Peter Bonfils

Klima – en socialt retfærdig grøn omstilling

 Med kommunens strategi mod CO2-neutralitet i 2030 er vi blandt de mest ambitiøse bysamfund i verden. Vi skal i de komme år have ført strategien ud i livet og det vil fortsat kræve stor politisk opmærksomhed. Lige siden jeg var teenager har klima-området fyldt noget for mig; både i mit eget liv og en indsats for at reducere mit personlige materielle forbrug, men så absolut også på det overordnede politiske niveau.

 Det er afgørende, at vi sikrer at den grønne omstilling bliver socialt retfærdig: at vi skaber job, mulighed for gode liv og øget lighed. Kun hvis de bredeste skuldre bærer det tungeste læs, kan vi sikre den folkelige opbakning til den grønne omstilling.

 Børn og unge

 Som far til en søn på 4 år fylder børne- og ungeområdet naturligt meget for mig. Med indfasningen af minimumsnormeringer har vi taget et flot skridt i retning af endnu bedre dagtilbud. Der er stadig brug for et fokus på at vi sikrer, at folkeskolen er et attraktivt valg for forældre og børn og ikke mindst skal vi holde fast i de relativt nyligt vedtagne målsætninger om at øge trivslen og reducere bekymrende fravær. Vi skal sikre en folkeskole, der er det oplagte og attraktive valg for det meget store flertal, herunder arbejde for at øge trivslen.

  Bæredygtig byudvikling

  Aarhus vokser meget i de her år. Og det er godt. Jeg er født og opvokset i Aarhus og en del af byens sjæl er fremskridt og forandring. Des mere vigtigt er det så også at vi sikrer kvaliteten i det nye byggeri og planlægning, ligesom vi skal huske at få skabt plads og rum til Aarhus historie og historiefortælling. Aarhus har stadig sin fremtid foran sig og det er vigtigt, at vi skaber en by med plads til alle – særligt skal vi holde os selv til ilden med at føre kommunens boligpolitik ud i livet og sikre at minimum 25% af nye boliger er almene boliger.

  Et mangfoldigt Aarhus

  Aarhus skal være en by med plads til alle. Vi lever i en tid, hvor ikke mindst ligestilling og frigørelse fylder i den offentlige debat – og godt det samme. Hvad enten det drejer sig om #metoo eller LGBTQ-rettigheder skal vi være i front. Aarhus byråd har været gode til at prioritere ligestilling og frigørelse og det arbejde skal vi fortsætte og udvikle.

  Lidt om mig selv

Bor sammen med min kæreste og 4-årige søn på ringgaden. Er 40 år gammel, cand. mag. i historie fra Aarhus Universitet og kulturglad. Har siden pokalfinalen i 1992 haft en svaghed for AGF. Meldte mig for nyligt ind i socialdemokratiet efter at have været medlem af Enhedslisten i en årrække – læs min udmelding fra dengang her og interview med piopio.dk her. Skriv gerne og spørg, hvis du er nysgerrig på noget.

 Find mig på:

 email: peterbonfils@gmail.com

facebook

twitter

instagram