Polly Bak Dutschke-Byrådsmedlem

 https://www.facebook.com/STEMPOLLY/  

Livsglæden skal trives blandt ældre og sårbare 

Som forstander på et plejehjem i Aarhus oplever jeg hver dag, at en god pleje og omsorg betyder alt for de ældre og deres familier.

Ældreområdet skal være blandt de bedste i landet, så alle får en god pleje og hjælp efter behov.

Sosu’erne er rygraden i ældreplejen. Derfor skal vi rekruttere og skabe en attraktiv arbejdsplads i Århus, hvor der er tid til omsorg.

Vi skal investere i ældreområdet, så sosu´er, sygeplejersker og terapeuter med stolthed siger ”de ældre har det godt i Århus”.

Jeg vil have de bedste ledere. Lederne skal skabe gode arbejdspladser, så de ældre og de sårbare, får et værdigt og varmt liv. 

Der skal være frihed, tid til at skabe nyt samt styrke kvalitet og fællesskabet på plejehjemmene, skoler eller børnehaverne.

 

Børn og unge skal have det godt

Vi skal have flere multihuse til børn og unge, med plads og tid til aktiviteter og samvær. Vi skal modarbejde ensomhed og tage hånd om de sårbare unge og børn.

 

Klima og sundhedsmålene kræver knofedt og vilje

Hvis vi skal nå klimamålene i 2030 kræver det rigtigt meget af os. Og det er på alle planer.

I ældreplejen har vi el-biler, men der skal meget mere til. Vi skal have skabt en infrastruktur, så biler lydløst kommer af hybrid og el-biler.

Vi skal understøtte den aktive transport, ikke mindst vores børn og unge skal vi satse på. Det er også godt for sundheden. 

Vi skal have den sikreste og sjoveste børnetrafik i Århus. Der skal være sikres cykelkryds og sjove cykelstier med oplevelser.

 

En storby med liv og mange specialbutikker

Jeg vil kæmpe for at Aarhus er et mangfoldigt sted, hvor specialbutikker og de mindre erhvervsdrivende gør Aarhus til en levende og forskelligartet storby

Jeg vil arbejde for at kommunen i sin byudviklingen understøtter det, ellers bliver vi kedelig af en storby at være.

 

Derfor støt mig med en stemme, så Byrådet får en stærk selvstændig stemme der kæmper for vores by.

 

 Om mig 

Jeg arbejder til daglig som plejehjemsforstander i Århus  og er uddannet sygeplejerske.

Jeg er gift og mor til 3 børn. Jeg har boet i Aarhus hele mit liv. Jeg elsker at hygge, snakke, motionere og være sammen med mennesker fra alle samfundslag og min familie.

Socialdemokratiet og dets værdier lighed, fællesskab, og retfærdighed er forankret i mig og er derfor også med værdigrundlag med alt hvad jeg gør i min hverdag. 

https://stiften.dk/artikel/et-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-om-velf%C3%A6rd-det-frie-valg-skaber-mere-ulighed 

 https://stiften.dk/artikel/p%C3%A5-vegne-af-kvinderne-til-novembervalget-vi-er-klar-til-at-bane-vejen-ind-i-politik

https://stiften.dk/artikel/s%C3%A6t-medarbejderne-fri-vi-vil-have-det-n%C3%A6re-i-h%C3%B8js%C3%A6det

https://stiften.dk/artikel/det-er-en-sundhedsm%C3%A6ssig-katastrofe-b%C3%B8rn-f%C3%A5r-ikke-nok-bev%C3%A6gelse-i-skolen 

https://stiften.dk/artikel/%C3%A6ldrepleje-sk%C3%A6r-ikke-sosu-erne-over-en-kam